خانه هوشمند ماز

آدرس وب سایت : www.mazeco.ir

نوع وب سایت : وب سایت شرکتی – تجاری

امکانات : قالب شخصی – امکان مدیریت مطالب – مدیریت چند رسانه ای – مدیریت اخبار – معرفی پروژ ه ها و مشتری ها  و …

 

صفحات داخلی وب سایت

screen-shot-2016-12-24-at-20-48-19-fullpage

 

screen-shot-2016-12-24-at-20-47-32-fullpage