پرتال داشبورد

پرتال  داشبورد مخابرات استان گیلان امکانات : مدیریت کاربران – مکان مدیریت مطالب – مدیریت چند رسانه ای – مدیریت سوال ها –  مدیریت جواب های تشریحی  و چند گزینه ای – آمار  و گزارش گیری  …    

پرتال نظر سنجی

پرتال نظر سنجی مخابرات استان گیلان امکانات : مدیریت کاربران – مکان مدیریت مطالب – مدیریت چند رسانه ای – مدیریت سوال ها –  مدیریت جواب های تشریحی  و چند گزینه ای – آمار  و گزارش گیری  …