نرم افزار دانش آموز

امکانات : مدیریت دانش آموزان - مدیریت اولیا - مدیریت کلاس ها - مدیریت پایه تحصیلی - ارسال و دریافت پیام به اولیا - ارسال و دریافت پیام به معلم ها - ارسال کارنامه و عدم حضور و ... به اولیا

سیستم مدیریت ورود به سالن سامانه بلیت فروشی

سیستم مدیریت ورود به سالن سامانه بلیت فروشی امکانات : تشخیص صحت بلیت و هویت مراجعه کنندگان با استفاده از بارکد

مدیریت کتاب های الکترونیک شخصی

امکانات : مدیریت کتاب و عکس کتاب - قابلیت نمایش کتاب ها - دسته بندی موضوعات - مدیریت نویسنده ها - مدیریت انتشارات و ...

نرم افزار راهنمای گردشگری گیلان

نرم افزار راهنمای گردشگری گیلان امکانات : معرفی مراکز گردشگری، رستوران ها، امکان تفریحی، غذاهای محلی - ثبت خاطرات گردشگران و ...