نرم افزار واقعیت افزوده شرکت اریس

سیستم عامل : android امکانات : قالب اختصاصی - امکان نمایش ویدیو - امکان نمایش گالری از تصاویر - امکان نمایش متن

نرم افزار واقعیت افزوده مبلمان گلبند

نرم افزار واقعیت افزوده مبلمان گلبند سیستم عامل : android امکانات : منو اختصاصی – امکان نمایش ویدیو بر روی الگو – امکان نمایش گالری از تصاویر بر روی الگو – امکان نمایش متن بر روی الگو – امکان نمایش فایل سه بعدی بر روی الگو

نرم افزار واقعیت افزوده استودیو شخص

سیستم عامل : ios امکانات : قالب اختصاصی - امکان نمایش ویدیو - امکان نمایش گالری از تصاویر - امکان نمایش متن